gocnhin247.com - Những chia sẻ dành tới các bạn đang tìm việc làm

268 Lượt xem

Có một số sự việc, các nỗi lòng mà những người như bọn tôi đã trải qua bên trong công việc, cuộc đời của chúng tôi, thật sự là quá buồn thậm chí đến cả các bạn bây giờ, hiện trạng đó vẫn hiện ra với kiểu thật "phũ", mọi ứng viên đang tìm công việc hay mới vào làm việc cần lắng nghe ngay!

Sao hầu như mọi người đã không làm được công việc lúc đầu bạn nộp đơn?

Một nguyên lý là việc làm tuyển lao động đã bị phá vỡ. Nó chủ chốt là một trò đoán. Hồ sơ lý lịch là một dụng cụ không hoàn tất để mà chứng tỏ những tiềm năng và bài học đặc biệt mà khá nhiều công việc cần tới. Buổi đàm thoại ko hiểu được các kỹ năng thực tế, nó là yêu cầu bạn nhắc đến về nó. Hầu hết nhà cai quản tuyển dụng ko phải là chuyên môn trong công việc tuyển ứng viên.
Mọi người quản lý không nhận tới vấn đề gì họ thực sự cần đến ở trong các bạn, và người tuyển dụng không thể thực hiện tốt việc làm làm cho bạn xác định các kinh nghiệm và nhu cầu đó.

Những chia sẻ tới các các bạn đang kiếm việc làm


Điều đó có nghĩa là mọi người với cách là người nộp hồ sơ, đọc danh sách mọi tên và nhu cầu công việc làm, & phải đoán mọi người có hớp hay là không.
Các người phỏng vấn đặt hỏi hàng loạt lời hỏi vô ích, hoặc là ko giúp các nhân sự nhận xét rằng mọi người là một nhân viên có năng lực hay là không. Người tuyển lao động đặt hỏi các câu hỏi ngu ngơ là bạn có câu đáp có sẵn là để hoặc là người tuyển lao động đưa ra vấn đề răng là họ không có tin tưởng tới câu trả lời of các bạn.

Thật sự buồn cho việc tìm công việc ngày nay và trong các buổi phỏng vấn

Những cuộc phỏng vấn ít kho cho một ứng viên 1 thời cơ thực sự bày tỏ kinh nghiệm chuyên biệt hay là cơ sở của họ về một số năng mà họ sẽ dùng ở trong việc làm. Cuộc phỏng vấn là 1 bản kịch hầu như không ai có khả năng được làm việc làm của họ.


Trạng thái đáng đau lòng về tìm việc làm ngày ngay


Mọi người lao động sẽ không nói về vấn đề gì họ được làm. Những buổi tuyển dụng thuê các người "kể chuyện" hay.
Thật kỳ lạ, các người cai quản tuyển lao động gần như luôn luôn nhắc tới ứng viên rằng bọn họ không muốn đặt ứng viên đầu tiên mà họ phỏng vấn. Ngay cả khi ứng viên đó rất là hợp lý.
Cuối đó, 1 vài công việc thật sự là rắc dối. Người tuyển dụng có khả năng yêu cầu một vài sự pha trộn kỳ lạ of kỹ năng kỳ lạ. mọi người phải làm một số việc làm trộn lẫn tới những việc chưa có thực hiện.
Ở trên là 1 vài sẻ chia of chúng tôi đến tình hình tìm việc làm và mới đầu làm việc, đặc biệt trong hiện trạng bây giờ các các bạn cần chú ý nắm tốt hơn.